Daltonconferentie voor kinderen

  • 15 juni 2016
fb 2

Het was een prachtige middag!! Samen met juf Geiske (Daltoncoördinator)en juf Greetje is de leerlingenraad naar de kinderconferentie in Leeuwarden geweest. Samen praten met andere kinderen over de dingen die echt belangrijk zijn op school en voor het leren. Samen hebben ze een manifest geschreven om de belangrijkste punten vast te leggen. De leerlingenraad van 't Hazzeleger wil volgend jaar graag aan de slag met een plek voor jezelf op school om je terug te kunnen trekken. En workshops over zang, dans, koken, tekenen etc.