Leerlingenraad

  • 30 november 2016
leerlingenraad 2016

De nieuwe leerlingenraad van dit schooljaar heeft vandaag de tweede vergadering gehad. Eén van de leerlingen is voorzitter en een ander notulist. Vandaag is er gesproken over de volgende onderwerpen:...- de wens om een moestuin te hebben (2 leerlingen van de leerlingenraad gaan bij de Sint Ludgerusschool vragen of wij een deel van hun moestuin mogen gebruiken) - een tostidag - de cultuurprijs: voor de €300 kunnen we met de hele school naar het beleefmuseum in Allingawier! Één van de leerlingen heeft een mail gestuurd naar het museum. In het voorjaar willen ze er graag naartoe! - schoolafspraken: hoe werk je op het leerplein en loop je op de gang? Dit wordt in alle groepen in de klassenvergadering besproken.