Ouderbetrokkenheid

Samenknap2

Ouders in de school

De betrokkenheid van ouders op school is groot. Er is een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er veel activiteiten op school waar u als ouder/verzorger bij aanwezig kunt zijn. Wij vinden open en eerlijk contact erg belangrijk en de deur staat altijd open.

Iedere woensdagochtend zijn al onze ouders/verzorgers welkom tijdens de inloopochtend, deze is van 8.15 tot 8.30 uur. Deze ochtend mogen de kinderen in de klas aan hun ouders werk laten zien waar ze trots op zijn. Dit kunnen verschillende dingen zijn: denk aan een goede taalles, een rekentoets, een nieuw rekenonderdeel in het rekenboek, een muurkrant over een bepaald onderwerp of zelfs een handvaardigheidsopdracht. Op deze manier blijven ouders tot en met groep 8 betrokken bij de schoolontwikkeling van hun kind.

Daarnaast is het voor ouders altijd mogelijk om na schooltijd even contact te zoeken met de leerkracht. Tijdens de contactgesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind(eren) besproken. De kinderen vanaf groep 5 zijn bij dit gesprek aanwezig. Aan het eind van elke maand ontvangt u per mail onze Nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws uit de groepen en van de school.