Over 't Hazzeleger

Welkom!

haas

Een wereld met respect voor talent!

Op Daltonschool 't Hazzeleger gaan we uit van een positieve benadering van de leerlingen. Hiermee versterken we het gevoel van eigenwaarde en groeit het zelfvertrouwen.

Kinderen krijgen bij ons kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van vertrouwen en...

Meer over 'Welkom!'

Wij zijn Dalton

Gewoon Dalton2

Op OBS 't Hazzeleger laten we ons al jaren inspireren door de pijlers van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.

Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar dat het waardevol is. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen...

Meer over 'Wij zijn Dalton'

Respect voor talent!

MI

Elk kind heeft talent: meervoudige intelligentie

Kinderen willen graag leren. Ze zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. De één wil voelen, bewegen en uitproberen. Een ander moet het voor zich zien. Weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de...

Meer over 'Respect voor talent!'

Kanjertraining

Gedicht2

Iedereen is een Kanjer!

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen bij ons op school en met plezier naar school gaan. Daarvoor is een goede sfeer in elke klas belangrijk! Wij hebben gekozen om met de Kanjertraining te werken. De Kanjertraining gaat er vanuit om bij onenigheid...

Meer over 'Kanjertraining '

Doelen

stapel stenen

SCHOOLDOELEN

Onze ambities voor schooljaar 2018-2019

Meer over 'Doelen'

Visie & missie

02 februari2

't Hazzeleger: een wereld met respect voor talent!

Ons onderwijs is erop gericht om de einddoelen voor de basisschool te halen en ervoor te zorgen dat leerlingen goed toegerust naar het voortgezet onderwijs gaan. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het kind door in een...

Meer over 'Visie & missie'

Zorg voor elk kind

Elkaar helpen

Op 't Hazzeleger vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind.  Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het...

Meer over 'Zorg voor elk kind '

HVO & GVO

Handjes

Openbare school: HVO en GVO

't Hazzeleger is een openbare Daltonschool. Dat betekent dat ieder kind bij ons welkom is om onderwijs te volgen. De kracht van het openbaar onderwijs is dat we als school vanuit diverse invalshoeken samen met de kinderen kijken naar de verschillende religies en...

Meer over 'HVO & GVO'

Ouderbetrokkenheid

Samenknap2

Ouders welkom op school!

De betrokkenheid van ouders is groot. Er is een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er veel activiteiten op school waar u als ouder/verzorger bij aanwezig kunt zijn. Wij vinden open en eerlijk contact erg belangrijk en de deur staat altijd...

Meer over 'Ouderbetrokkenheid'