Welkom!

Schoolreisje 1 2 Hazzeleger2

Een wereld met respect voor talent!

Op Daltonschool 't Hazzeleger gaan we uit van een positieve benadering van de leerlingen. Hiermee versterken we het gevoel van eigenwaarde en groeit het zelfvertrouwen.

Kinderen krijgen bij ons kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. We bieden structuur en duidelijkheid, met aandacht voor de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Op Daltonschool 't Hazzeleger begeleiden wij kinderen in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve persoonlijkheid. Wij stimuleren de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Wij leren ze samenwerken en anderen respectvol te benaderen. De kinderen leren van en met elkaar. Onze school is een openbare school. Klik op deze link voor een filmpje over openbaar onderwijs.

Onderwijsinspectie: groen! Op dinsdag 16 mei 2017 heeft de onderwijsinspecteur een bezoek gebracht aan onze school.Hij heeft een bezoek gebracht in alle groepen en is in gesprek gegaan met kinderen, ouders en leerkrachten. Tijdens het eindgesprek heeft de inspecteur aangegeven dat er zichtbaar hard gewerkt wordt aan de onderwijskwaliteit op 't Hazzeleger. Er zijn zelfs vier standaarden als ‘goed’ gekwalificeerd, daar mochten we volgens het bestuur trots op zijn!

We scoren 'goed' op aanbod, pedagogisch klimaat, resultaten en professionele cultuur. Dat is voor ons een groot compliment!

Daltonlicentie met vijf jaar verlengd!
Op dinsdag 23 mei 2017 hebben de Daltonvisiteurs onze school met 'goed' beoordeeld. Tijdens de klassenbezoeken, gesprekken met kinderen, ouders en team hebben zij gezien dat wij een echte Daltonschool zijn!
We zijn super trots!