Respect voor talent!

MI

Elk kind heeft talent: meervoudige intelligentie

Kinderen willen graag leren. Ze zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. De één wil voelen, bewegen en uitproberen. Een ander moet het voor zich zien. Weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start of als er een ritme te ontdekken valt. Het ene kind wil samen en het andere juist alleen leren. Kortom, iedereen leert het liefst op zijn eigen manier.

Wij werken op school vanuit de principes van meervoudige intelligentie. Meervoudige intelligentie gaat er vanuit dat ieder kind uniek is en dat ieder kind op een andere manier de leerstof tot zich neemt. De leerkrachten op onze school geven tijdens hun instructie en of de verwerking vanuit de verschillende intelligenties les. Door verschillende vraagstellingen, verschillende strategieën en verschillende voorbeelden bij één onderwerp aan te bieden bereiken we alle kinderen en worden ze gemotiveerd verder te leren. Ieder kind ervaart succes! De verschillende intelligenties die we onderscheiden zijn: samenknap, zelfknap, rekenknap, taalknap, techniekknap, muziekknap, natuurknap en wereldknap.

H Middeleeuwen

MI aardrijkskunde en geschiedenis

Vanaf groep 5 wordt de verwerking bij aardrijkskunde en geschiedenis ook in MI-vorm gegeven. Door middel van gerichte opdrachten uit iedere intelligentie gaan kinderen aan de slag. Aan het eind van een thema volgt een presentatie in de klas. Op deze manier wordt een onderwerp uitgediept en wordt door toneel, muziek, kennis opzoeken en presenteren een thema als de Middeleeuwen intenser beleefd dan bij alleen maken van de opdrachten uit een werkboek.