Schooldoelen 2017-2018

Welke stappen zet jij

De highlights voor schooljaar 2017-2018:

  • Ontwikkelen nieuwe opzet voor talentontwikkeling voor alle kinderen
  • Borging beleid hoog- en meer begaafdheid
  • Implementatie nieuwe leesmethode (Lijn 3) voor groep 3
  • Borging nieuwe taalmethode groep 4 t/m 8
  • Borging leerlingportfolio en doorontwikkeling reflectiegesprekken
  • Doorontwikkeling kernwaarde ‘verantwoordelijkheid’ en werken op het leerplein
  • Doorontwikkeling werken in hoeken bij de kleuters en de uitwerking van de thema’s
  • Doorontwikkeling ICT, werken met tablets, programmeren en mediawijsheid

Zie ook de bijlage.