HVO & GVO

Handjes

Openbare school: HVO en GVO

't Hazzeleger is een openbare Daltonschool. Dat betekent dat ieder kind bij ons welkom is om onderwijs te volgen. De kracht van het openbaar onderwijs is dat we als school vanuit diverse invalshoeken samen met de kinderen kijken naar de verschillende religies en levensovertuigingen. De kinderen krijgen vanaf groep 5 t/m 8 van een vakdocent Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch vormingsonderwijs (HVO).